galactic central
                                                                                     
                
                        an inter galactic organization


 o
            
>>> das galaktische zentrum informiert     
             
>>> galactic  central  information              ........
              >>> central de información galáctica   
              >> information central galactique          
                 >> informazione centrale galattico                 
             
>>> informação central galáctico

                     info(a)galacticcentral.info                 information galaktisches zentrum  

              communication galactic central
              communication galactic central   

                galactic foundation